قسمت هایی که با * مشخص شده اند اجباری هستند.

راهنمایی: شناسه کاربری همان آدرس ایمیل شما است مثال: john@example.com

ثبت نام

برای ثبت نام لازم است که یک نام کاربری که همان آدرس ایمیل شما است و یک کلمه عبور که همیشه به خاطر خواهید داشت را در فرم زیر وارد کنید.
نکته امنیتی:
شمار بسیاری از کاربران در سایت های مختلف ثبت نام می کنند و در اکثر آنها از آنها درخواست ایمیل و کلمه عبور می شود. طبق آمار در اکثر موارد کاربران ایمیل کلمه عبور آنرا در اختیار سایت مزبور قرار می دهند. برای مثال اگر ایمیل و کلمه عبور شما

email: me@example.com
password: abcdefg

است . شما نباید در هر سایتی که از شما ایمیل و رمز عبور درخواست کرد رمزعبور اصلی خود را وارد نمایید. در صورتی که شما ایمیل و رمز عبور خود رادر اختیار هکرها و خرابکاران اینترنتی قرار دهید، ممکن است عواقب خطرناکی در انتظار شما باشد. بنابراین هیچ گاه اطلاعات شخصی خود مانند رمز عبور ایمیل خود را در اختیار سایت های دیگر قرار ندهید. سعی کنید برای هر حساب کاربری در هر سایت کلمه عبور مجزایی انتخاب کنید. از کلمات عبوری که به راحتی قابل حدس زدن هستند استفاده نکنید.